TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii do przechowywania ustawień na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zarząd

Władysław Penar, Prezes Zarządu

Urodzony w roku 1953. Ukończył studia wyższe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Automatyki i Informatyki. W latach 1977-1990 pracował w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach jako pracownik naukowy na stanowisku asystenta, kierując Samodzielną Pracownią Informatyki. W roku 1988 założył spółkę PTH TECHNIKA sp. z o.o., pełniąc od roku 1990 funkcje w Zarządzie Spółki. Był założycielem i głównym akcjonariuszem spółki TECHNIKA IT S.A pełniąc od marca 2009 roku funkcje w Zarządzie Spółki. Aktualnie od lipca 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce TECHNIKA IT sp. z .o.o.

Władysław Penar nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla TECHNIKA IT sp. z .o.o. bądź jako wspólnik, bądź jako członek organu. Władysław Penar nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Natalia Penar-Biały, Członek Zarządu

Urodzona 1978r. Ukończyła studia wyższe na Politechnice Śląskiej na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym o specjalizacji Systemy Zarządzania Jakością. W latach 2003-2009 pracowała w Zakładzie Przetwórstwa Metali  INMET w Gliwicach, początkowo na stanowisku specjalisty ds. jakości, później jako Pełnomocnik Zarządu ds. ISO. W roku 2009 podjęła pracę w TECHNIKA IT na stanowisku Pełnomocnik Zarządu ds. ISO.  W roku 2012 została jednym z akcjonariuszy Spółki,  a od 1 czerwca 2013r. weszła w skład Zarządu TECHNIKA IT S.A. Od lipca 2018 roku weszła w skład Zarządu w spółce TECHNIKA IT sp. z .o.o.

Natalia Penar-Biały nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla TECHNIKA IT sp. z .o.o. bądź jako wspólnik, bądź jako członek organu. Natalia Penar-Biały nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Łukasz Penar, Członek Zarządu

Urodzony w roku 1981, absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii na Politechnice Śląskiej. Od początku kariery związany z Technika IT. Pełnił funkcję Inżyniera Sprzedaży, Kierownika Produktu, Kierownika Projektu i Kierownika Działu Hydrometrii odpowiedzialnego za realizację umów wdrożeniowych i serwisowych świadczonych na rzecz klientów firmy. Od 2015 roku członek kierownictwa firmy piastujący funkcję Prokurenta. W 2018 roku powołany do Zarządu firmy Technika IT. Pełniąc funkcję Członka Zarządu jest odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie firmy w obszarze wdrożeń i obsługi serwisowej oraz kreowanie wizji rozwoju Działu Hydrometrii. 

Łukasz Penar nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla TECHNIKA IT sp. z .o.o. bądź jako wspólnik, bądź jako członek organu. Łukasz Penar nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.