TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii do przechowywania ustawień na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Historia Spółki

Spółka TECHNIKA IT SA. została zarejestrowana jako nowy podmiot gospodarczy w dniu 1 lipca 2009 roku  w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

TECHNIKA IT S.A. powstała przez podział spółki PTH „TECHNIKA” sp. z o.o. Podział miał na celu nadanie technologicznego profilu Spółce TECHNIKA IT S.A.

 • W dniu 1 lutego 2010 roku Spółka Technika IT S.A. uzyskała Certyfikat potwierdzający że System zarządzania firmy spełnia wymagania normy ISO 9001:2008 przyznany przez Det Norske Veritas Poland w ramach akredytacji RvA na swoje wyroby i usługi.
 • W dniu 1 kwietnia 2010 Spółka TECHNIKA IT S.A. nabyła prawa do tytułu prasowego pod nazwą Ogólnopolski Biuletyn Informacyjny dla Urzędów Stanu Cywilnego „TECHNIKA i USC”  zarejestrowanego w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Katowicach.
 • W dniu 13 maja 2010 roku podpisana została umowa pomiędzy Spółką TECHNIKA IT SA a Polską Agencją Rozwoju Przemysłu o dofinansowanie projektu Platforma Usług Stanu Cywilnego „PLUSC” dla obsługi zdarzeń życiowych realizowanego w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • W dniu 2 kwietnia 2012 roku Spółka TECHNIKA IT S.A. nabyła od spółki PTH Technika jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa - dział wydawniczy i poligraficzny w celu wydawania i sprzedaży druków akcydensowych na papierze wartościowym dla usc, produkcję i sprzedaż personalizowanych druków i okładek ozdobnych dla uświetnienia oficjalnych uroczystości w urzędach.

Spółka wywodzi się z Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowe „TECHNIKA” sp. z o. o. , założonej 30 sierpnia 1988 roku.

 • Zlecenie UM w Gliwicach z dnia19 grudnia 1989 r. na opracowanie komputerowego system do wyszukiwania danych w skorowidzach urodzeń, małżeństw i zgonów w USC zapoczątkowało główny nurt obecnej działalności firmy. Gliwicki Urząd Stanu Cywilnego był pierwszym skomputeryzowanym urzędem w Polsce.
 • Aby móc łatwiej docierać do wszystkich usc w kraju spółka zaczęła w roku 1993 wydawać biuletyn Informacyjny „Technika w USC” i rozsyłać go do wszystkich urzędów w kraju Aktualnie kwartalnik „TECHNIKA i USC” prenumerowany jest w 1200 USC w Polsce.
 • Eksploatacja systemu do rejestracji stanu cywilnego zależała od jakości dostarczanych do usc druków, ponieważ główną funkcją programu było wydrukowanie na gotowych formularzach aktów oprawianych do księgi lub odpisów wydawanych wprost do rąk interesanta. W urzędach stanu cywilnego pojawiły się druki ze „stopką” Techniki.
 • W roku 1997 Spółka wprowadziła na rynek krajowy nowoczesne systemy hydrometryczne niemieckiej firmy OTT Hydrometrie GmbH, której jest wyłącznym przedstawicielstwem na terenie Polski a w roku 2005 podpisała umowę o przedstawicielstwo z austriacką firmą Adcon Telemetry w zakresie sprzedaży nowoczesnych stacji hydro- i meteorologicznych.
 • Od 2000 roku podjęto wydawanie druków akcydensowych dla USC na wartościowym papierze opatrzonym znakiem wodnym zgodnie z opublikowanym z końcem 1999 roku Rozporządzeniem MSWiA. Od tego czasu firma objęła sprzedażą 70 % urzędów w Polsce.
 • Przeprowadzana w roku 1999 reforma podziału administracyjnego wywołała w roku 2000 zapotrzebowanie na modernizację oprogramowania w urzędach. Firma uzyskała pozycję lidera na rynku oprogramowania dla usc. Oprogramowanie PB_USC zostało zainstalowane do dnia dzisiejszego w ponad 1300 miastach i gminach.
 • W roku 2005 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom urzędów wprowadzono na rynek nowy produkt jakim były oprawy i druki ozdobne, dla których oferta wzbogacana jest co roku o nowe wzory.
 • W roku 2007 Spółka uzyskała świadectwo zgodności z wymaganiami MSWiA dla opracowanego programu PB_EWID do obsługi ewidencji ludności i rozpoczęła jego sprzedaż. Program został wdrożony w ponad 150 urzędach.
 • W styczniu 2008 roku Zarząd PTH TECHNIKA podjął decyzję o wydzieleniu działów związanych z „nowymi technologiami” do nowo zawiązanej spółki o profilu technologicznym pod nazwą „Technika IT” S.A.
 • Wniosek dot. podziału spółki złożono 27 marca 2008 roku w Sądzie Rejestrowym w Gliwicach. Planowany podział spółki nastąpił 1 lipca 2009 r.