TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii do przechowywania ustawień na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Audyt RODO

Audyt i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w organizacji  

Technika IT S.A. wraz z wyspecjalizowaną Kancelarią prawną świadczy usługi audytowe i doradcze w zakresie ochrony danych osobowych „GDPR”, zwanego także „RODO” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy zostały przyjęte w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. RODO wejdzie w życie bez konieczności implementacji z polską ustawą. Wszystko w celu ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Celem usługi audytu jest wsparcie Klienta w ocenie stanu przygotowania organizacji do nowych regulacji prawnych oraz wsparcie w działaniach mających na celu uzyskanie zgodności z nowym prawem o ochronie danych osobowych.

Usługi doradcze związane z wdrożeniem systemu ochrony danych osobowych obejmują wsparcie Klienta przy opracowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych. Celem, który sobie stawiamy jest zapewnienie, aby zdefiniowane w organizacji procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych funkcjonowały wydajnie i bezpiecznie.

Zakres usług jest następujący:

Zadanie 1:

 1. Przeprowadzenie audytu.
 2. Szkolenie pracowników przetwarzających dane osobowe.
 3. Opracowanie raportu z audytu wraz z rekomendacjami.

Zadanie 2:

 1. Przegląd i weryfikacja istniejącej dokumentacji (jeśli jest).
 2. Opracowanie wzorów brakujących dokumentów (Polityki Bezpieczeństwa, Rejestru czynności przetwarzania danych, upoważnień dla pracowników, klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych itp.).

Zadanie 3:

Wszystkim organizacjom, które już wdrożyły RODO oferujemy:

 1. Usługę wsparcia w utrzymaniu systemu poprzez przeprowadzenie audytu kontrolnego raz do roku (lub częściej na wniosek Klienta). Po audycie otrzymacie Państwo raport podsumowujący wraz z niezbędnymi rekomendacjami. Istnieje także w tym czasie możliwość przeprowadzenia szkolenia przypominającego dla pracowników przetwarzających dane osobowe.
 2. Miesięczną usługę wsparcia (dla IODO jeżeli jest wymagany Rozporządzeniem):
  • wykonywanie przeglądów newralgicznych obszarów przetwarzania danych osobowych: przegląd stosowanej dokumentacji, przegląd form zabezpieczeń organizacyjnych, przegląd od strony informatycznej,
  • konsultacje organizacyjno-informatyczne,
  • konsultacje techniczno-prawne.

Zadanie 4:

Wdrożenie dokumentacji RODO w organizacji.

Usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi wzorów wymaganych przez Rozporządzenie (RODO) dokumentów wraz z usługą konsultacyjną świadczoną podczas wdrażania tej dokumentacji w organizacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (telefon, email, webinarium) oraz końcowym przeglądem wypełnionych dokumentów.

Każde z zadań stanowi odrębną część oferty indywidualnie opracowanej dla Klienta. 

Klient może wybrać dowolne interesujące go zadanie. 

Oferujemy konkurencyjne ceny na rynku.

Korzyści płynące z audytu i wdrożenia RODO:

 • identyfikacja problemów związanych z ochroną danych osobowych;
 • rekomendacje zapewniające bezpieczeństwo i zgodne z prawem przetwarzanie danych;
 • dostarczenie wymaganej Rozporządzeniem dokumentacji ODO;
 • minimalizacja ryzyka prawnego związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

Wśród klientów korzystających z naszych usług dot. audytów kontrolnych i doradztwa w zakresie bezpieczeństwa danych są m.in. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach i Urząd Gminy Świerklany.

Zapraszamy do współpracy - oferujemy wysoką jakość usług za korzystne ceny.